Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215813 info@18ano.gr

Σχολείο 18 Ανω

Μαυρομιχάλη 122, Αθήνα
Τηλ: 2103622217 Fax: 2103622201

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας

Από τον Απρίλιο του 2001 λειτουργεί στη Μονάδα μας «Σχολείο» στο οποίο συμμετέχουν οι θεραπευόμενοι που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου ή να προετοιμαστούν για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, όπως επίσης για να μάθουν Αγγλικά και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου Παιδείας διδάσκουν καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, που καλύπτουν τα μαθήματα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 153789/Γ7/ΦΕΚ65/ΤΒ’/28-1-11 για δημιουργία σχολικών τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα μαθήματα γίνονται 3 φορές την εβδομάδα το απόγευμα ενώ μια φορά την εβδομάδα λειτουργούν τα τμήματα αγγλικών και Η/Υ.

Οι θεραπευόμενοι μαθητές στα πλαίσια της εφαρμογής της νομοθεσίας για τους κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες (νόμος που τους δίνει το δικαίωμα να εξεταστούν χωρίς να έχουν παρακολουθήσει το σχολείο, λόγω ένταξής τους σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης), δίνουν τις εξετάσεις τους σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

H συμμετοχή του θεραπευόμενου στο Σχολείο του 18 Άνω είναι εθελοντική. Γίνεται με δική του απόφαση και επιθυμία την οποία συζητάει με τον ατομικό του θεραπευτή. Στη συνέχεια φέρνει το αίτημά του αυτό στην θεραπευτική ομάδα του Σχολείου, παρακολουθώντας συνεδρίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και διαμορφώνοντας ένα προσωπικό αίτημα για τη σχολική εκπαίδευση και για τη θεραπευτική του πορεία γίνεται δεκτός στο σχολείο  και κατατάσσεται σε κάποιο τμήμα διδασκαλίας σύμφωνα με το εκπαιδευτικό του επίπεδο. Ο θεραπευόμενος μπορεί εάν το θελήσει να παρακολουθήσει ένα άλλο σχολείο, απόφαση η οποία επίσης αξιολογείται στη θεραπεία του.
Εκτός από τα αριθμητικά αποτελέσματα, σημαντική είναι η ουσιαστική κινητοποίηση των θεραπευόμενων. Ενισχύθηκε η αυτοεκτίμηση και η αυτοδιάθεση τους. Συχνά το κίνητρο για μια απλή εξασφάλιση του απολυτηρίου μετατρέπεται σε κίνητρο για απόκτηση γνώσεων, δημιουργική αξιοποίηση των στόχων τους και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος απεξάρτησης.

Στόχοι του “Σχολείου” του 18 Άνω

 • Ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Γυμνασίου Λυκείου) και προετοιμασία για τις εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Kάλυψη βασικών μαθησιακών αναγκών
 • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • Καλλιέργεια Γενικής Παιδείας
 • Αναγνώριση και επίγνωση ικανοτήτων και δυνατοτήτων
 • Aνάπτυξη και άλλων ενδιαφερόντων σε κοινωνικό, πολιτιστικό και επιστημονικό επίπεδο
 • Aνάπτυξη αξιών συνεργατικότητας και συλλογικότητας μέσα από την προσπάθεια κατάκτησης της Γνώσης.
 • Νέα σχέση με την γνώση, την μάθηση και την εκπαίδευση

Δύο από τις βασικές αρχές μας, από τις οποίες διέπεται όλο το Θεραπευτικό Πρόγραμμα είναι ότι η τοξικομανία δεν είναι ανίατη νόσος και ότι ο τοξικομανής δεν είναι άτομο με ειδικές ανάγκες άρα είναι σημαντική η επανασύνδεσή του με την εκπαίδευση για την υποστήριξη του θεραπευτικού στόχου που είναι η πρόληψη της υποτροπής και η ισότιμη επανεγγραφή του στο κοινωνικό σύνολο.

Έχουμε όμως αντιληφθεί την αναγκαιότητα μιας φάσης μετάβασης ή ενός ανοιχτού – μεταβατικού σχολείου. Έτσι λοιπόν στην εκπαίδευση του υπό απεξάρτηση μαθητή, πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψιν ορισμένες ιδιαιτερότητες :

 • Έχει πολλά χρόνια απομάκρυνσης από το σχολείο
 • Συνήθως είναι ενήλικας
 • Έχει αυξημένα κίνητρα ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε σχέση με κάποιον που δεν είχε εμπλοκή με τις ουσίες στο παρελθόν
 • Έχει αυξημένες κοινωνικές και οικογενειακές εμπειρίες
 • Έχει πολλές ανάγκες για την ανάπτυξη της γλώσσας
 • Έχει δημιουργικότητα που συχνά είναι μπλοκαρισμένη
 •  Μαθαίνει μέσα από συλλογικές διεργασίες
 • Έχει ανάγκη σύνδεσης πολλών εμπειριών ώστε να δώσει νόημα για την ζωή του μέσα από την γνώση

Το παραδοσιακό σχολείο θεωρεί την μάθηση ατομική υπόθεση και αγνοεί την κοινωνική της διάσταση και επειδή θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός δρα ως κίνητρο ενεργοποίησης των μαθητών, εφαρμόζει πιο συχνά μεθόδους ανταγωνισμού παρά συνεργασίας.

Ο μαθητής δεν μαθαίνει μόνο μέσα από τον λόγο. Μαθαίνει μέσα από την κίνηση, την εικόνα, την παρατήρηση του περιβάλλοντος, την τέχνη, την ενεργητική συμμετοχή του.

Στόχος μας είναι να κάνουμε πράξη αυτό που από την αρχή είχαμε οραματιστεί : να δώσουμε στο σχολειό τον χαρακτήρα που του αρμόζει στα πλαίσια του προγράμματος απεξάρτησης.

Να μην είναι δηλαδή προσανατολισμένο μόνο στην διαδικασία των εξετάσεων, αλλά να παρέχει πραγματικά δυνατότητες ουσιαστικής παιδείας, με οργανωμένες συζητήσεις, δανειστική βιβλιοθήκη, ομαδικές εργασίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους τέχνης και πολιτισμού, και κυρίως σύνδεση της σχολικής γνώσης με την πραγματική ζωή.