210-8234740 και 210-3611803 info@18ano.gr

Κέντρο Συμβουλευτικής Γονέων Εφήβων – Νέων

Γ

ίνονται δεκτοί οι γονείς των θεραπευομένων στο Τμήμα Εφήβων – Νέων όπως επίσης και όποιοι γονείς χρειάζονται βοήθεια.

Τους προσφέρεται πληροφόρηση, υποστήριξη και βοήθεια σε ατομική και ομαδική βάση, όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο.

ypostirixi_oikogeneias

Κέντρο Συμβουλευτικής Γονέων Εφήβων – Νέων