210-8234740 και 210-3611803 info@18ano.gr
Ημέρα

Απρίλιος 4, 2017

Προκήρυξη θέσεων για το 18 ΑΝΩ

Πλήρωση θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου, για τη μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών του 18 ΑΝΩ. Προκήρυξη – Αίτηση